banner

Priprava vsebin za spletne strani

Besedila, fotografije in druge vsebine so glavni del vsakega spletnega mesta.

Od tega, kako so napisana besedila in pripravljene vsebine je zelo odvisno, ali bo neko spletno mesto uspešno ali ne. Besedila so tisti element, ki najbolj vpliva na položaj spletne strani v iskalnikih. Besedila, ki so napisana v skladu z zahtevami za optimizacijo spletnih strani, obenem pa so lahko berljiva, omogočajo visoke pozicije v iskalnikih po izbranih ključnih besedah.

Po naročilu pišemo besedila za različne vrste spletnih strani. Ponudimo vam lahko:

  • pripravo besedil za spletne strani in portale različnih tematskih področij,
  • izdelavo vsebinske strukture spletnega mesta,
  • izdelavo fotografij (fotografiranje na terenu),
  • pripravo fotografij za objavo,
  • vnos besedil na obstoječe spletne strani.

Pri pripravi besedil upoštevamo ključne besede, ki so pomembne. Te vključimo v besedilo tako, da imajo kar najboljši učinek na iskalnike. Dolžino besedil prilagodimo sami vsebini, zahtevam iskalnikov in navadam bralcem. Naša besedila so lahko berljiva, informativna in jih bralci radi prebirajo.

Besedila lahko napišemo za predstavitvene spletne strani podjetja ali njegove dejavnosti. Lahko redno pripravljamo nova besedila in druge vsebine, ki naredijo spletne strani bolj zanimive in aktualne, s tem pa zagotovimo, da se bralci vračajo.

Prevzamemo lahko vodenje tematskih spletnih portalov. V sodelovanju z naročnikom oblikujemo uredniško politiko, ki jo dopolnjujemo. Oblikujemo uredniško ekipo, ki piše članke in ustvarja druge vsebine.